Boost-forløb skærper de studerendes fokus på udfordringer

Onsdag den 21. november var der afslutning på et Boost din business-forløb på Studentervækst-hus Aarhus. Forløbet er et tilbud til talentfulde og ambitiøse studenteriværksættere med egen virksomhed.

Boost-forløbet og er bygget op omkring en indledende bootcamp, efterfølgende hjemmearbejde og en afsluttende workshop. Det er formålet at iværksætterne får formuleret vækstmål indenfor fire områder under forløbet og at de samtidig bliver udfordret på forskellige vækstscenarier.

På bootcampen skal iværksætterne formulere de mål, de har for virksomheden i forhold til konceptuel vækst, økonomisk vækst, netværk- og kompetencevækst og markedsvækst. Og i perioden fra bootcampen til workshoppen skal de fokusere på de initiativer, der skal gøre dem i stand til at nå deres vækstmål, før de på workshoppen får mulighed for at diskutere deres mål med de andre iværksættere og med hjælp fra studentervæksthusenes konsulenter.

Den afsluttende workshop blev indledt med et oplæg omkring salg og salgsteknikker. Her gav Kenneth Bo Jensen, fra Talentbureau.dk, iværksætterne værkstøjer til at håndtere alt fra online salg til iskold kanvas-salg. En af pointerne var, at der blandt iværksættere er et alt for stort fokus på selve produktet og et alt for lille fokus på prissætning og salg. For det er først når en idé kan sælges, at den har værdi.

Mere direkte og fokuseret

Nichlas Ørbæk Knudsen, studerende på idrætsbiologi på Aarhus Universitet, er en af de iværksættere som deltog i boostforløbet. Han er begejstret for udbyttet og han er blevet mere opmærksom på, hvad det kræver af ham at få succes med sin virksomhed KI:PE, der producerer og sælger funktionelt træningsudstyr baseret på elastisk modstand:

”Først og fremmest er jeg blevet mere direkte og fokuseret på, hvad det kræver af mig at komme ud over rampen. Jeg skal skærpe min opmærksomhed omkring nogle konkrete udfordringer og lære at smide ting i bokse – i overført betydning – så det bliver lettere for mig at overskue”, fortæller Nichlas Ørbæk Knudsen og fortsætter:

”Jeg har fået rigtig mange redskaber og nye vinkler i forhold til min måde at arbejde på. Og jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg skal prioritere. Men det har også været meget inspirerende, at vi har arbejdet på tværs af både fagligheder og uddannelsesinstitutioner i forløbet - det er rigtig godt med øjne udefra og møde andre iværksættere, der har andre tilgange og prioriterer end jeg selv har”.

Samspillet er afgørende

For Nichlas Ørbæk Knudsen er samspillet med andre iværksættere afgørende for selv udvikle sig. Både når det gælder korte og komprimerede forløb som Boost-forløbet med bootcamp og workshop, men også i det daglige, hvor hans virksomhed KI:PE har til huse på Aarhus Universitets studentervæksthus:

”Som iværksætter har jeg haft brug for meget hjælp, specielt da jeg skulle tage skridtet fra at have en prototype af mit produkt – træningstights monteret med elastikker – til et egentlig produkt. I den proces fik jeg både koblet en mentor på projekt og jeg fik juridisk vejledning fra studentervæksthuset”, siger Nichlas Ørbæk Knudsen og uddyber:

”Når jeg møder ind på mit kontor på studentervæksthuset føles det lidt som om, jeg går på arbejde. Her har vi et fælles forum og vigtigst af alt er, at når vi er så mange iværksættere samlet, har jeg rigtig god mulighed for at udveksle idéer, muligheder og erfaringer med andre. Vi møder mange af de samme problemstillinger og samspillet mellem os gør at jeg får nogle gode rammer at udvikle mig indenfor”. 

Jeg skal skabe et behov hos kunden

Som iværksætter kan det være en stor udfordring at etablere sig med et produkt som i Nichlas Ørbæk Knudsens tilfælde er helt nyt og tilbyder nogle helt nye ’funktionaliteter’. Derfor kræver det hårdt arbejde at etablere sig:

”Jeg har i processen med at udvikle mit produkt selvfølgelig forsøgt at identificere et behov i markedet. Et behov jeg selv oplevede, da jeg skulle genoptræne efter en fodboldskade. Men en ting er at identificere behovet. En helt anden ting er at skabe behovet hos de potentielle kunder, og det koster kræfter”, konstaterer Nichlas Ørbæk Knudsen og slutter af:

”Målet er, at jeg får mit produkt ud i de store sportskæder og at jeg kan leve af min virksomhed. Lige nu har jeg dog mest succes med at lave opsøgende salg i sportsklubber og til forbund. Så i første omgang prøver jeg at finde en plads i markedet hvor jeg kan overbevise sportsudøvere på alle niveauer om, at mine træningstights kan være et meget effektivt redskab i den daglige træning”.

Få mere information om KI:PE på www.ki-pe.dk

Kontakt

Nichlas Ørbæk Knudsen, tlf.: + 45 2789 5001, mail: nic@ki-pe.com
Vegar Lein Ausrød, startup-rådgiver, tlf.: +45 9350 8743, mail: vlaus@au.dk

Fakta

Entreprenørskab i uddannelserne er finansieret af EU’s Socialfond, Region Midtjylland og Herning-, Holstebro-, Horsens-, Randers-, Silkeborg-, Viborg- og Aarhus Kommune.

Det er studerende fra Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Aarhus Maskinmesterskole og VIA University College som er med i projektet og som har haft mulighed for at komme med i Boost din business-forløbet.       

Læs mere om Entreprenørskab i uddannelserne her