Aarhus Kommune fokuserer på iværksætteri

Aarhus Kommune er en af de syv kommuner fra Region Midtjylland, som er en del af projektet Entreprenørskab i uddannelserne. Kommunen er meget bevidst om, at støtte op omkring et stærkt iværksættermiljø, for det er med til at skabe nye jobs. 

Læs pressemeddelelsen fra Aarhus Kommune her:

Mange flere studerende kan starte egen virksomhed

Aarhus Kommune i storstilet projekt for at give både uddannelserne og de studerende et boost mod mere iværksætteri. Borgmester Jacob Bundsgaard ser frem til, at det giver mindst 350 nye virksomheder

Studerende ved Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus Maskinmesterskole samt Erhvervsakademierne Aarhus, Dania og MidtVest har så meget drive og talent, at mange flere af dem kunne starte som iværksættere.

Det er baggrunden for et storstilet projekt i Region Midtjylland, som Aarhus Kommune sammen med regionen, en række andre kommuner og EU står bag.
Borgmester Jacob Bundsgaard indstiller til Aarhus Byråd, at der bevilges 300.000 kr årligt over tre år – altså samlet 900.000 kr – til projektet for at forstærke iværksætterindsatsen i de aarhusianske uddannelsesinstitutioner.

I forvejen har Aarhus et stærkt iværksættermiljø, og i de seneste år har iværksættere årligt skabt ca. 1.600 nye job i Aarhus.
Borgmester Jacob Bundsgaard siger:

”Aarhus har en enorm talentmasse af unge, som gerne vil starte egen virksomhed, og det lykkes for rigtig mange af dem. Det skal vi ikke blot fastholde, men styrke og derfor samler vi alle kræfter for at booste området. Hidtil har vi set, at mange aarhusianske studerende starter egen virksomhed som arkitekter, designere, ingeniører og virksomhedskonsulenter, men jeg er overbevist om, at vi kan få endnu flere med som iværksættere. Jeg forventer derfor, at den nye indsats giver mindst 350 nye virksomheder.”

Projektet, kaldet Entreprenørskab i Uddannelser (EiU), har et samlet budget på 41,25 mio. kr., hvoraf de 20,6 mio. kommer fra EU's socialfond. Pengene er bevilliget af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum for Region Midtjylland. Derudover bidrager Region Midtjylland og kommunerne i campusbyerne i Region Midtjylland samt uddannelsesinstitutioner i projektet.

Målet for indsatsen er samlet at 7.000 studerende i Midtjylland modtager undervisning i iværksætteri, og herunder at:

  1. Der etableres minimum 350 virksomheder af studerende tilknyttet studentervæksthusene umiddelbart efter deltagelsen i projektet.
  2. Der gennemføres undervisningsforløb for 200 undervisere.
  3. Minimum 2.500 studerende indgår i et iværksætterforløb i et studentervæksthus.
  4. Der gennemføres minimum 16 såkaldte boostforløb. Hvert boostforløb forventes at have deltagelse af minimum fire ambitiøse studentervirksomheder, og i alt vil der således være mindst 64 studentervirksomheder som deltager i boostforløb.

For yderligere oplysninger kontakt evt:

Erik Løvgren Brejner
Projektleder
VIA Studentervæksthuse
T: +45 87554411
E: elb@via.dk

Jakob Søndergaard
Programleder
STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS
Aarhus Universitet
T: + 45 60605280
E: jas@au.dk