Entreprenørskab skal ind med undervisningen

På VIAs studentervæksthuse er der altid blevet arbejdet på at udvikle iværksætter- og entreprenørskabsforløb til de studerende. Nye erfaringer viser imidlertid, at det har større effekt, at integrere forløbende i den gængse undervisning.

Rikke Johannesen fra VIAs studenterhus på campus Aarhus C, har flere års erfaring i at udvikle tilbud til de studerende på VIAs studentervæksthuse. Men i stedet for at forsøge at få de studerende til at komme til studentervæksthusene, er det nu studentervæksthusene som opsøger de studerende:

”Vi har fået den erfaring, at vi i studentervæksthuset reelt har tilbudt de studerende langt flere muligheder end de har overskud til at tage imod. For de studerende får rigtige mange tilbud om alt muligt, og samtidig har de i forvejen en travl hverdag på deres uddannelser”, siger Rikke Johannesen og fortsætter:

”Så i stedet for at forsøge at få de studerende til at engagere sig i studentervæksthusenes mange tilbud, har vi i efteråret 2017 forsøgt at gå ud og møde de studerende på deres uddannelse. I første omgang læreruddannelsen på VIA Campus Aarhus C”.

Fagligheden skal i spil

Rikke Johannesen mener, at arbejdet med entreprenørskab og iværksætteri potentielt får større effekt, hvis man møder de studerende gennem deres respektive uddannelser. For det giver mening for de studerende, at man arbejder med dem i en kontekst, som de allerede er en del af.

”Når vi møder de studerende på uddannelserne oplever vi, at de bruger deres faglighed til at udvikle nye idéer. Helt aktuelt har vi været involveret i et forløb med nogle lærer-studerende, der bl.a. arbejder med forskellige former for spil, som man kan bruge i undervisningen i folkeskolen”, forklarer Rikke Johannesen og konkluderer:

”Vi vil rigtig gerne have at de studerende sætter deres faglighed i spil i arbejdet med entreprenørskab og iværksætteri. Og det gør de på nogle måder allerede. Men typisk stopper de arbejdet, når de har formuleret en idé. Vi vil gerne hjælpe dem et skridt videre, så de kan realisere deres idéer, udvikle dem i praksis og give dem en forretningsforståelse, så deres idéer/produkt også får en kommerciel værdi”.

Tingene skal gøres konkrete

Det forløb på læreruddannelsen som Rikke Johannesen fik mulighed for at blive en del af, var et forløb på 20 timer. Forløbet, som ikke er obligatorisk, men som er en del af studieordningen, er samtidig en integreret del af et større modul.

Forløbet gav Rikke Johannesen mulighed for at forklare hvad og hvordan studentervæksthuset arbejder og hvordan de kan give de studerendes arbejde værdi. Samtidig fik Rikke Johannesen en god kontakt til både de studerende og underviserne.

Det Rikke Johannesen peger på som afgørende for forløbets succes var, at de studerende fik mulighed for at arbejde med en konkret udfordring. De fik samtidig mulighed for at sætte deres faglighed i spil, og de oplevede at det gav mening for dem at arbejde med de iværksætter-værktøjer, som Rikke Johannesen introducerede dem for.

Efterfølgende har tre af de grupper, som var en del af forløbet skrevet kontrakt studentervæksthusets inkubator-miljø og får nu kontorplads og hjælp til at realisere deres idéer.

Studenterhuset vil indtager flere uddannelser

Visionen for studentervæksthuset er, at de i foråret 2018 vil prøve at få foden indenfor på yderligere fire uddannelser. Målet er at få realisering som faglighed ind på uddannelserne. Men studentervæksthuset er også bevidste om, at der også ligger en stor opgave i at få de studerende til at se på sig selv som entreprenører.

Rikke Johannesen har stort fokus på, at jo mere målrettet studentervæksthuset kan tilpasse deres tilbud og arbejde ind i uddannelserne, jo større succes får de. Det handler fx både om at tilpasse sprogbruget (de pædagogstuderende er erfaringsmæssigt ikke så meget for det gængse bussiness-sproget) og have en forståelse for, hvordan de forskellige uddannelser arbejder med deres fagligheder.

Entreprenørskab i uddannelserne er finansieret af EU’s Socialfond, Region Midtjylland og Herning-, Holstebro-, Horsens-, Randers-, Silkeborg-, Viborg- og Aarhus Kommune.

For yderligere oplysninger kontakt:

Rikke Johannesen
VIA Studentervæksthuse
T: 87 55 30 29
E: rijo@via.dk

Et co-curriculært forløb er et samarbejde mellem studentervæksthus og grunduddannelse, der tager afsæt i grunduddannelsens kernefaglighed men suppleres med studentervæksthusets kernefaglighed. Det er frivilligt for de studerende at deltage i forløbet.

Et ekstra-curriculært forløb er et forløb, som tager afsæt i studentervæksthusets kernefaglighed. Det er frivilligt for studerende at deltage, og det finder sted isoleret fra grunduddannelsen.

Situeret læring er, at studentervæksthusets undervisning finder sted som en integreret del af det sociale praksisfællesskab, som de studerende har på det modul, som de studerer.

Meningsfuldhed er, når studentervæksthusets praksis kan være med til at styrke de studerendes deltagelse og produktive læring.

Læs også