Frirum, fordybelse og skabende fællesskaber

Peter drevet af en stilfærdig, men vedholdende nysgerrighed, og en ambition om at skabe nye løsninger, som både forbedrer brugerens oplevelse af fysiske produkter, miljøet og de mennesker, han skaber løsningerne sammen med. 

Peter Serup Jensen studerer Furniture Design og er dedikeret til sit fag. Til håndværket. Til fællesskaber. Til omverdenen. Hele sit virke er præget af, at han tænker og handler gennem design – og det er tydeligt at han også har et håndværk at kunne designe med. Peter er nemlig også uddannet snedker.

Men ikke mindst er Peter drevet af en stilfærdig, men vedholdende nysgerrighed, og en ambition om at skabe nye løsninger, som både forbedrer brugerens oplevelse af fysiske produkter, miljøet og de mennesker, han skaber løsningerne sammen med. 

Peter kan alle disse ting. Og det har han brugt til at skabe sit eget koncept, der handler om designudvikling inden for møbelbranchen. Rammen om konceptet er Peters virksomhed LUTRET, som han arbejder dedikeret med, og i dette bruger han Studentervæksthuset som sparringspartnere.

Han drømmer om, at virksomheden en dag kan danne skole og måske blive det nye ”BAUHAUS” inden for møbelbranchen. 

Peters design påvirker og gør noget eller nogen stærkere, renere…

Peters produkter er nemlig ikke bare produkter. De har en funktion, som skal være med til at løse konkrete menneskers problemer, udfordringer, behov, visioner eller drømme – på en bæredygtig måde.

Essensen af Peters forståelse af at designe og producere inden for møbelbranchen findes i navnet på sin virksomhed. LUTRET er et gammelt udtryk for det at bearbejde og påvirke noget eller nogen, for derved at gøre det ”Stærkere” eller ”Renere”. Med andre ord at forædle, at forfine, at raffinere, at hærde, at tilvirke, at kultivere, at udvikle.

Det er alle verber, der henviser til at design er en handling, hvor noget bringes frem i verden. Virksomhedens navn viser, at Peter ikke er i tvivl om, hvad han arbejder på at bringe ind i verden. På at bringe ind i fremtiden.

Det er pokkers besværligt

Det er ikke så enkelt at skabe fremtiden. Men så kommer corona. For Peter er coronatiden en ny mulighed, og den giver ham blod på tanden. Det er på ingen måde nemt at oprette sit eget firma. Også for Peter kræver det et tilløb. Men corona-tiden hjælper ham videre og giver det frirum, han efterlyser:

”Paradoksalt nok, så har corona været med til at sparke min virksomhed i gang. Den nye undervisningsform har frigjort noget tid til at færdiggøre de mere omfattende opgaver i virksomheden. Mange siger, at det er nemt at starte virksomhed… Det passer ikke… Det er pokkers besværligt. Men til gengæld er det yderst tilfredsstillende arbejde. Fra det øjeblik man opretter CVR begynder man pludselig at tænke på en helt anden måde.”

Afgørende at arbejde med egne projekter

Citatet viser, at Peter har brug for frigørende tid til at kunne arbejde selvstændigt med sine egne projekter – og færdiggøre dem. Det er også lykkes for ham. Men i hverdagsstudielivet savner han, at grunduddannelsen kan være mere fleksibel på en måde, så den også giver frirum og mulighed for fordybelse i egne projekter.

Med Peters søgen efter frirum og fordybelse bliver Studentervæksthuset allerede tidligt i studietiden et vigtigt supplement til sin uddannelse som møbeldesigner.

”På uddannelsen arbejder vi meget med det generelle inden for design som disciplin, for at kunne udvikle vores formsans og forståelse af branchen. I væksthuset får vi lov til at arbejde med vores eget lille hjertebarn. I et fællesskab med andre aspirerende iværksættere, som deler den samme skabertrang. Her er der mulighed for at arbejde med andre aspekter end sin egen specialeretning, hvilket er absolut nødvendigt, når man i en opstart skal jonglere de mange bolde på egen hånd. På én og samme tid får du mulighed for at forberede dig på fremtiden, og skabe den fremtid du ønsker.” 

De studerende inspirerer hinanden

Det at fordybe sig i egne projekter styrkes af at kunne mødes med og få sparring med andre studerende, der også har deres egne projekter. Det er meget forskellige studerende med forskellige fagligheder og passioner – men de inspirerer hinanden og hjælper hinanden med at få del i ny viden.

Fælles for iværksætterne er, at de hver især brænder for deres projekt – og lever deres liv med en særlig skabertrang, for at udvikle fremtiden. I Studentervæksthuset får de mulighed for at kombinere dette, så det bliver til et skabende fællesskab at være en del af. Peter forklarer : 

”Ganske enkelt; bekendtskaber og relationer. At skabe et netværk uden for ens eget speciale, hvor man kan hjælpe hinanden på tværs – også mellem os studerende. Vi har mange specialer, og alle er jo gode til noget, som vi kan lære af hinanden. Det allervigtigste er, at man får gode mentorer i kraft af væksthusets netværk til erhvervslivet og de mange oplægsholdere. Det er dér man lærer og kan lave kontakter.” 

Ifølge Peter er det absolut nødvendigt at være en del af skabende fællesskaber, hvis man skal have succes med at starte sin egen virksomhed/eget projekt. At have miljøer, hvor studerende kan lære sammen med og af andre studerende med forskellige faglige specialer, øger simpelthen læringskurven for dem alle. 

At stole på sig selv – kend dine styrker og svagheder 

Ét er at øjne frirummet til fordybelse og opsøgende, skabende fællesskaber i Studentervæksthuset – supplerende til sin uddannelse. Noget andet er at stole på sig selv, når man giver sig i kast med udfordringerne. Peter har den faste overbevisning, at: ”problemer kun er til for at blive løst”. Peter siger:
 
”Udfordringer er en spændende mulighed, for at lære noget nyt. Selv når det går galt, så er det sjældent så skidt, at det ikke er godt for noget. At jeg tilgår opgaven med en sindsro, der er svær at bringe ud af balance.” 

Og det gør han. Går til opgaven med sindsro. Måske fordi han også ved hvad han kan, og gør brug af det i udviklingen af sin virksomhed og konceptet: Han kalder sig selv en ”håndens mand” og siger: 

”I kraft af min baggrund og tidligere uddannelse som snedker har jeg måske et andet perspektiv end mine medstuderende. Jeg har altid arbejdet meget med det konkrete. Det betyder, at jeg hele vejen tænker på, hvordan det nu kan lade sig gøre i praksis. Det er en kendsgerning, at dette til tider kan være en hæmsko for designere. Jeg er taknemmelig for at være opmærksom på det, så jeg i stedet kan bruge min viden til at udfordre normerne og udforske innovative løsninger. Jeg tror også, at jeg internaliserer arbejdet og udtænker og efterprøver flere forskellige løsningsforslag. Helst før der træffes et reflekteret valg.” 

Han øver sig fremad

Peter efterprøver resultaterne mange gange. En anden måde at sige det på er, at han øver sig fremad. Han eksperimenterer sig fremad mod det ønskede mål. Det at kunne arbejde iterativt og forstå fejl, modstand og eksperimenter, som noget man lærer af, er en styrke ved Peter.

Men Peter er en håndværker og en designer, der kan komme til at fordybe sig så meget i produktet, at han kan glemme at han også har en virksomhed – der lever af nye opgaver. Han siger: 

”At jeg er en håndens mand er klart min styrke. Men, det bety¬der så også at jeg kan have så travlt med at gøre arbejdet or¬dentligt, at jeg helt glemmer at skaffe nye opgaver! Det siges ofte at ens største styrker samtidig er ens største svagheder. Det kan jeg på ingen måde frasige mig”

Det er vigtigt for Peter at have kendskab til egne styrker – men også på en måde, så han er opmærksom på, hvordan disse kan udfordre ham. Dette kendskab til sig selv styrkes af arbejdet med sit eget projekt i Studentervæksthuset.

Om Peter Serup Jensen

Peter Serup Jensen er uddannet snedker og studerer i dag Furniture Design på 6. semester. I 2019 oprettede han sin egen virksomhed, LUTRET.

Peter har udstillet mange steder, ligesom han har vundet en række priser, såsom Den nationale Tapir-Pris 2019: FSC-Design Award og Designchallenget DOWN THE DRAIN.

Om VIA Studentervæksthusene

VIA Studentervæksthusene er finansieret af VIA University College, Region Midtjylland, projekt Entreprenørskab i uddannelserne, Den Europæiske Socialfond og kommunerne i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus.