Masterclass i entreprenørskab - 22. november 2018

Lær at udvikle og facilitere kursusforløb i entreprenørskab

Projekt Entreprenørskab i uddannelserne arrangerer Masterclass i Entreprenørskabsuddannelse og -facilitering på fem forskellige dage i efteråret 2018.

Om kurset

På kurset bliver du trænet til selvstændigt at initiere, udvikle og facilitere kursusforløb og moduler i entreprenørskab inden for etablerede uddannelser eller entreprenørielle initiativer og forløb i studentervæksthusene. Efter kurset bliver du i stand til at anvende entreprenør- og læringsteorier, didaktikker og pædagogiske metoder til at udvikle, tilrettelægge, gennemføre, facilitere og evaluere entreprenørskabsfag og -forløb.

Keywords

Facilitering og undervisning, entreprenøriel didaktik, entreprenøriel læring, differentiering af entreprenørskabsundervisning, oplukning af muligheder, effectuation, bricolage, LEAN start-up, prototyper, business models, feedback og assessment.

Undervisere

Lektor Claus Thrane, Lektor Per Blenker og Professor Helle Neergaard fra Aarhus Universitet.

Praktisk information

Kurset er gratis. EiU-projektet refunderer ikke kørsel til kurset og tid til gennemførsel. Der serveres ikke forplejning til masterclassen.