Lærere og socialrådgivere skal også være iværksættere

Der bliver snakket meget om offentlig innovation, og det er uddannelsesinstitutionernes opgave at klæde de studerende på.

Til sommer er Christoffer Beck færdig med at uddanne sig til socialrådgiver, men det er ikke længere sikkert, at han kommer til at sidde hos kommunen og hjælpe arbejdsløse og socialt udsatte, når han får uddannelsespapirerne stukket i hånden.

Han fik nemlig en ide, da han var i praktik på en arbejdsformidling. En ide der har fået lov at spire under uddannelsens iværksættertilbud ”SKUB”, og som nu er ved at udvikle sig til en virksomhed.

”Der bliver snakket meget om offentlig innovation, men det er ikke noget uddannelsen generelt bruger meget kraft på. Derfor har iværksættermodulet været vigtigt for mig – det sætter gang i min kreative hjerne,” siger Christoffer Beck.

Han har ikke tidligere være iværksætter, men i dag bruger han sin tid ved siden af studiet på at arbejde med sin ide i Studentervæksthuset sammen med en række andre iværksætterspirer fra VIA University College. 

Iværkæstteri er nemlige blevet en satsning for uddannelsesinstitutionen. Dels gennem obligatoriske innovationsmoduler på de forskellige uddannelser, dels gennem SKUB-forløbet til særligt ambitiøse studerende med en iværksætter i maven. For selvom der for mange af de studerende er høj jobsikkerhed efter uddannelsen, er der brug for de entreprenante kompetencer.

”Det handler ikke kun om at starte virksomheder op, men mere om mindsettet og de kompetencer innovation og iværksætteri giver. Fremtidens arbejdsmarked skriger på de kompetencer – også fra de studerende,” siger Erik Løvgren Brejner, projektleder for iværksætterindsatsen på VIA.

Iværksætteri i bredden

Hvis man læser til lærer hos VIA i Aarhus, har man en masse fag om didaktik og professionslære, men med iværksætterindsatsen bliver man nu også introduceret til nogle af de processer og det mindset, der ligger bag iværksætteri.

”Vores strategi er, at alle studerende møder iværksætteri igennem deres uddannelser, så lige nu arbejder vi med, hvordan man får iværksætteri ind som en del af uddannelserne. Samtidig har vi Studentervæksthusene, som tager imod talenter indenfor iværksætteri og innovation. Der er nemlig brug for innovation – både i organisationer og dem der starter deres egen virksomhed,” forklarer Erik Løvgren Brejner.

Strategien er, at alle fag skal møde iværksætteri i undervisningen i 2020. Det er dog både et sats på bredden og på talenter, for det giver muligheden for at opdage talenderne på uddannelserne.

På VIA University College arbejder man nemlig med et begreb, der hedder “Ideernes Kirkegård”. Mange af de studerende har allerede fag, hvor de udvikler produkter eller services, men de ser typisk kun resultatet som en skoleopgave. Men de gode ideer vil man gerne fange og pleje, så de kan komme ud og gøre en forskel i virkeligheden i stedet for at ende på Ideernes Kirkegård.

Med iværksætterindsatsen kan lærere, socialrådgivere eller beklædningshåndværkere udvikle deres ideer på studiet og få dem valideret gennem SKUB-forløbet, som et skub mod studentervæksthusene.

Målet er at 7000 studerende skal igennem en workshop om iværksætteri, der ligger udenfor undervisning, hvoraf 2500 skal videre til Studentervæksthusene og 350 i sidste ende skal oprette et CVR-nummer.

Fanger talentet gennem skub

Ideen der kom til Christoffer Beck i sommer, er så småt ved at tage form som en app, der skal hjælpe borgere med at finde rundt i den kommunale regeljungle. Selvom han kender jobformidlingens lingo, er han nemlig ikke i tvivl om, at det kan være overvældende som borger at møde jobformidlingen. Og det vil han løse med en app, som brugerne kan sidde med derhjemme i ro og mag og få hjælp fra en frivillig organisation, der gennem appen vejleder til at forstå de kommunale ord og regler.

”Jeg regner med at arbejde videre med ideen mod min bachelor nu, så den det næste år kan udvikles samtidig med at jeg følger med i skolen. Hvis ikke det var for SKUB-forløbet, så var ideen væsentlig længere tilbage, for det er en kæmpe hjælp at få andre mennesker ind over, som kan vurdere, om det er det rigtige, man arbejder med,” siger Christoffer Beck.

Han drømmer ikke om at blive millionær på ideen, men om at gøre samfundet bedre, mens han kan arbejde med en blanding af praksis, studie og muligheden for at bruge den uddannelse som multimediedesigner, han i forvejen har, til at skabe noget.

Og takket være tilbuddet fra Studentervæksthuset kan han forsætte med at få den vejledning, han har brug for, teste at der er et behov ude i virkeligheden – og helt lavpraktisk få en kontorplads til rådighed, mens han studerer.

På vej mod en iværksætterkultur

Faktisk har VIA’s indsats med iværksætteri sikret dem titlen som Danmarks Mest Entreprenante Uddannelsesinstitution – en pris der uddeles af Fonden for Entreprenørskab - i både 2014 og 2018. Alligevel er Erik Løvgren Brejner meget opmærksom på, at der stadig ligger en masse arbejde forude, hvis iværksætteriet skal blive en indgroet del af kulturen på VIA.

”Jeg besøgte Stanford for et par år siden, og der taler man ikke om entreprenørskab og iværksætteri - det er noget der bare er i murene. Der er vi ikke endnu, men vi er ved at bore nogle huller i murene - vi er ved at få det talt ind, så det er noget, alle kan se sig selv i,” siger Erik Løvgren Brejner.

Netop derfor arbejder man på VIA også med den bredde definition på iværksætteri, så det ikke bare handler om at starte virksomheder, men om at opnå nogle kompetencer, som alle kan få glæde af.

”De studerende skal være klar over, at de starter på en entreprenant uddannelse. Det er jo et langt, sejt træk, der ikke kommer over natten. Det kræver, at vi har nogle kulturbærere, som hjælper de studerende med at blive opmærksomme på entreprenørskab,” siger han.

Over de seneste 8 år har 10.000 studerende været igennem arrangementer om iværksætteri på VIA, 3000 har været med til 20 timers forløb i iværksætteri, og mere end 300 virksomheder er blevet startet.

Fakta

7.000 midtjyske studerende skal have særlig undervisning i iværksætteri, og mindst 350 af dem skal starte egen virksomhed. Det er målet bag projektet, som Den Europæiske Socialfond, Region Midtjylland og Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus Kommune har støttet med 25 millioner kroner.

Iværksætteri introduceres bredt på alle uddannelser, mens talenter kan dyrke iværksætteriet på forløb som blandt andet ”Iværkæstteri som karriervej” på Aarhus Universitet og ”SKUB Iværksætter” på VIA University College.

Efterfølgende kan de studerende få videreudviklet deres kompetencer på Studentervæksthusene, hvor de ud over vejledning, sparring og kontorplads får adgang til et miljø og community, hvor de møder andre studerende i samme båd som dem selv.

Følgende uddannelsesinstitutioner er involveret i projektet: Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus Universitet og VIA University College.

Artiklen er skrevet af Sebastian Kjær, TechSavvy

Læs også