Masterclass er med til at gøre en forskel

Deltagerne bliver trænet og motiveret til selvstændigt at initiere, udvikle og facilitere kursusforløb og moduler.

Projekt Entreprenørskab i uddannelserne arrangerede i efteråret 2018 masterclass i Entreprenørskabsuddannelse og -facilitering fordelt på fem undervisningsdage. Masterclassen blev afsluttet med en portfolio-eksamen den 22. november.

Formålet med masterclassen er at træne og motivere deltagerne til selvstændigt at initiere, udvikle og facilitere kursusforløb og moduler. Det kan både være i entreprenørskabs-forløb inden for etablerede uddannelser eller entreprenørielle initiativer og forløb i studentervæksthusene. 

De redskaber og værkstøjer deltagerne bliver klædt på med, skal kvalificere dem til fremadrettet at anvende entreprenør- og læringsteorier, didaktikker og pædagogiske metoder til at udvikle, tilrettelægge, gennemføre, facilitere og evaluere entreprenørskabsfag og -forløb.

Krav til opgaver og fremmøde

Anette Kjær Bavnshøj, lektor på VIAs sygeplejerskeuddannelse i Randers, studievejleder og
ambassadør i VIA Studentervæksthuse, var en af deltagerne i masterclassen, og det har hun været begejstret for:

”Jeg har været meget, meget glad for at deltage i masterclassen. For selvom jeg har arbejdet med entreprenørskab i mange år, er det stadigvæk et stort område at sætte sig ind i. Og det har også været et stort arbejde både at deltage i masterclassen og have sit almindelige arbejde ved siden af”, siger Anette Kjær Bavnshøj og fortsætter:

”Det har været rigtig godt, at det har været et forløb koncentreret over fem dage, hvor vi virkelig er blevet udfordret. Samtidig har vi skullet aflevere en opgave til hver undervisningsgang, og det har også været et krav, at vi er mødt op alle fem gange”. 

Jeg er gået høj herfra

Ikke mindst den nye teori om entreprenørskab har gjort en forskel for Anette Kjær Bavnshøj i forløbet. Teorien har både hjulpet hende i forhold til at udvikle nye kurser, men i særdeleshed også i forhold til at forfine de kurser hun allerede afholder.

”Mit udgangspunkt er, at jeg ikke har en lang uddannelse i entreprenørskab, så de teorier vi har arbejdet med har været en virkelig god måde at komme nærmere ind i emnet på. Jeg går nærmest ’høj’ herfra fordi den nye viden jeg har fået, er så inspirerende”,  glæder Anette Kjær Bavnshøj sig og forklarer videre:

”Det kommer nok til at tage noget tid at forstå alt, hvad jeg har læst og implementere det. Men jeg synes, at det er vigtigt, at jeg udvikler mig. For det er ikke kun de studerende, der skal blive dygtigere. Det skal jeg også, ellers kan jeg ikke klæde dem ordentligt på - jeg skal være foran og jeg skal være ’obs’ på, hvad der sker på arbejdsmarkedet”.

Entreprenørskab er ikke altid det samme som at åbne virksomhed

En af de ting Anette Kjær Bavnshøj har været gladest for at få med sig fra masterclass-forløbet er, at hun nu har argumenterne til at legitimere, at entreprenørskab ikke nødvendigvis er det samme som at etablere en virksomhed:

”Sygeplejerskestuderende er ikke typisk dem, der etablerer virksomheder. Og det behøver de heller ikke for at kunne kalde sig entreprenører. Men det vi skal klæde dem på til er, at de bliver dygtigere på de arbejdspladser, hvor de bliver ansat. De skal lære at tage initiativer og drive nye processer, så de på den måde kan blive en større gevinst for deres arbejdsplads”, pointerer Anette Kjær Bavnshøj og runder af:

”Det handler ikke om at tænke ud af boksen. Men det handler om at tænke nyt inden for rammerne af boksen. Vores studerende skal lære at tænke nyt indenfor de rammer, som med politisk besluttede sparerunder konstant bliver mindre og mere snævre”.

Det er lektor Claus Thrane og lektor Per Blenker fra BSS på Aarhus Universitet, som har stået for undervisningen på masterclassen.

Fakta

Entreprenørskab i uddannelserne er finansieret af EU’s Socialfond, Region Midtjylland og Herning-, Holstebro-, Horsens-, Randers-, Silkeborg-, Viborg- og Aarhus Kommune.

Det er undervisere fra Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Aarhus Maskinmesterskole og VIA University College som er med i projektet og som har haft mulighed for at komme med i masterclassen.       

Kontakt

Erik Løvgren Brejner
Chefkonsulent, VIA Entreprenørskab
T: 87 55 44 11
E: elb@via.dk

Læs også