Materialer fra undervisningsforløb

Her kan du downloade materiale som undervisere fra projektets partnere har udviklet og implementeret til en række nye forløb inden for entreprenørskab

Under forløbet 'Udvikling og implementering af undervisningsforløb', indsatsområde 1 i Entreprenørskab i undervisningen, har undervisere fra projektets partnere udviklet og implementeret fire nye forløb inden for entreprenørskab. Her på siden kan du læse mere om de nye forløb, og du kan downloade undervisningsprogram og -materialer.

 

Seks forløb om entreprenørskab

 • SKUB iværksætter

  SKUB iværksætter er et modul, som afvikles på forskellige uddannelser. Modulet består af fire workshopgange og er et 20-timers workshopforløb i studentervæksthuset. 

  Modulet er afholdt på de følgende uddannelser i VIA: Bygningskonstruktøruddannelsen, Læreruddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

  I bygningskonstruktøruddannelsen har deltagerne i SKUB Iværksætter arbejdet med at identificere udfordringer for en byggevirksomhed, der var i fare for at gå konkurs. På baggrund af disse udfordringer arbejdede de studerende med at udvikle nye og mere værdiskabende løsninger til at vende udviklingen for firmaet. 

  I SKUB iværksætter lærer de studerende:

  • At forstå dine egne personlige tanke- og handlingspræferencer og bruge det til at kvalificere dit arbejde
  • At bruge forskellige byggesten, der er nødvendige for at forstå konkrete menneskers behov og realisere nye løsninger, der skaber fornyet værdi for dem
  • At kunne skabe en god og velargumenteret præsentation med fokus på lytteren
  • At forstå feltet innovation og entreprenørskab i deres profession

  Læs mere om forløbet her

 • Tværfagligt iværksætteri

  Modulet Tværfagligt iværksætteri tager udgangspunkt i en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang, hvor fokus er på at finde løsninger til aktuelle udfordringer. Med inspiration i aktuel case fra en iværksætter, med input fra branchen frontløbere, udvikles løsningsforslag, i tværprofessionelle teams.

  Forløbet er bygget op som projektundervisning med vekselvirkning mellem oplæg og vejledning. De studerende præsenteres for innovationsmodeller, der kan være retningsgivende i forløbet.

  Efter forløbet kan de studerende:

  • Indgå i tværprofessionelle samarbejder
  • Vurdere mulige løsninger ud fra et bæredygtigt perspektiv
  • Arbejde struktureret ud fra en innovations model
  • Arbejde kreativt og innovativt med en udfordring
  • Vurdere mulighederne for omsætning af et koncept på et marked
  • Udvikle et koncept med baggrund i princip for design for adskillelse og cirkulær økonomi
  • Opnå kendskab til entreprenørskab
  • Pitche for interessenter
  • Forstå betydning af tværprofessionelt netværk mellem opgavestiller, rådgivere og entreprenører

  Modulet foregår på tværs af de to involverede uddannelsesinstitutioner VIA Bygningskonstruktør og AU Bygningsingeniør og for deres studerende på uddannelses linjer fra henholdsvis 2. – 7. semester. 

  Modulet er udbudt som et dansksproget forløb. I forår 2018 var der tilmeldt 29 studerende med ca. halvdelen fra hver af de involverede uddannelsesinstitutioner.

  Læs mere om modulets formål, og download slides og relevante materialer her

 • The Art of Prototyping - idévisualisering

  Det overordnede kompetencemål i forløbet er at styrke den studerendes kompetencer inden for idégenerering, visualisering og udarbejdelse af prototyper, og derigennem skabe større bevidsthed om muligheder og begrænsninger i både udarbejdelse og evaluering af nye idéer.

  Under forløbet opnår deltagerne de følgende kompetencer og viden:

  • Forstår, hvad prototyping (the art of prototyping) handler om
  • Har viden om forskellige metoder til at visualisere idéer
  • Har viden om forskellige metoder til evaluering af prototyper
  • Kan anvende værktøjer til at skabe prototyper

  20 studerende fra Erhvervsakademi Aarhus’ IT uddannelser deltog i pilottesten i foråret 2018. I efterår 2018 tilbydes forløbet til alle medlemmer af Studentervæksthus GROW. Forløbet vil indgå som en fast del af de aktiviteter, der udbydes til alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus gennem GROW.

  Du kan downloade studieplanen for forløbets didaktisk design her.

 • Innovators DNA

  Innovators DNAs overordnede kompetencemål er opbygning af det relevante og nødvendige mindset gennem udvikling og træning af 5 specifikke kompetencer.

  Gennem modulet skal de studerende opbygge og udvikle følgende kompetencer:

  1. Associering
   Også defineret som evnen til at forbinde tilsyneladende uafhængige spørgsmål, problemer eller ideer fra forskellige felter, også beskrevet som "Medici-effekten".

  2. Stille spørgsmål
   At stille de rigtige spørgsmål eller at sætte spørgsmålstegn ved det bestående, provokere og udfordre den almindelige, accepterede visdom/viden.

  3. Observere
   Observation eller evnen til at se og observere handlinger, adfærd og frustration og på baggrund heraf spørge ind til hvorfor og hvorfor ikke. Innovatører får unikke forretningsidéer ved at undersøge fælles fænomener, især potentielle kunders adfærd. Når de observerer andre, fungerer de som antropologer og socialforskere.

  4. Eksperimentere
   Evnen til at eksperimentere. Nyskabende iværksættere forsøger at udvikle nye ideer aktivt ved at skabe prototyper og lancere pilots for derigennem at få nye indsigter og bæredygtige forretningsideer.

  5. Netværk
   Evnen til at afsætte tid og energi til at finde og teste ideer gennem et netværk af forskellige personer giver innovatører et radikalt anderledes perspektiv.

   I efteråret 2018 eller foråret 2019 gennemføres forløbet for alle studerende på jordbrugsuddannelsen. Innovators DNA vil ligeledes indgå som en fast del af de aktiviteter, der udbydes til alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus gennem studentervæksthuset GROW.

  Du kan downloade studieplanen for forløbets didaktisk design her

 • Facilitering som iværksætterkompetence

  Facilitering som iværksætterkompetence

  Det overordnede kompetencemål af Facilitering som iværksætterkompetence er at styrke den studerendes foretagsomhed og iværksætterlyst gennem undervisning i og anvendelsen af relevante faciliterings- og procesværktøjer. Herigennem udvikles og styrkes de studerendes generelle refleksionsevne. 

  Via formålet er det målet, at den studerende:

  • Bliver bedre til at facilitere
  • Bliver bedre til at indgå i teamprocesser
  • Bliver bedre til at samarbejde
  • Lærer at give hinanden feedback (og forstår begrebet)
  • Kommer til at lære sine medstuderende (og kolleger) hurtigere og bedre at kende – både i en faglig og social kontekst
  • Styrker sin evne til at tænke kreativt og innovativt og dermed styrker sine foretagsomhedsfærdigheder
  • Styrker iværksætterlysten og evnen  

  Forløbet afholdes på Erhvervsakademi Aarhus’ laborantuddannelsen for ca. 20 studerende i løbet af efterår 2018.  Facilitering som iværksætterkompetence vil ligeledes indgå som en fast del af de aktiviteter, der udbydes til alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus gennem studentervæksthuset GROW.

  Du kan downloade studieplanen for forløbets didaktisk design her.

 • The Art of Networking

  The Art of Networking

  Forløbet kvalificerer de studerende til at se, hvordan deres netværk kan være et aktiv i din faglige fremtid.

  Forløbet giver deltagerne personlige og faglige kompetencer til at skabe og anvende netværk målrettet med det mål at skabe en forandring.

  Forløbet består af fem workshops på fem uger. Det er en forudsætning for deltagelse er, at deltagerne har arbejdet med en konkret problemstilling eller udfordring. Det kan eksempelvis være implementering af nye arbejdsgange eller det at markedsføre sig selv i forbindelse med praktikforløb mm.

  Du kan downloade kursusplan og slides fra forløbet herfra.

  Det kræver log in til projektwebsted. Hvis du ikke har projektlog in, skriv til antd@via.dk.

  Projekt Entreprenørskab i uddannelserne er finansieret af EU’s Socialfond, Region Midtjylland og Herning-, Holstebro-, Horsens-, Randers-, Silkeborg-, Viborg- og Aarhus Kommune.