Nye Idéagenter blev udklækket på Campus Silkeborg

Iværksætteri handler ikke kun om at etablere selvstændige virksomheder. Vi skal også kvalificere vores studerende til at turde at drive udviklingen i de offentlige virksomheder.

Torsdag den 6. december afsluttede studerende fra VIA University College og Erhvervsakademi Dania i Silkeborg et Idéagent-forløb, med en præsentation foran et skarpt og skrapt panel af innovations-eksperter.

De studerende har i Idéagent-forløbet deltaget i fem forskellige workshops med fokus på, at de skal lære at tænke og udvikle idéer og igangsætte og drive udviklingsprocesser. De er desuden blevet trænet i at stå frem med deres idéer, forklare dem og rumme den respons man får.

Til hver workshop, har der været fire undervisere til stede med erfaring i at arbejde med innovation. De studerende har også arbejdet med en coach, de har fået input til grafisk facilitering, så de kan præsentere deres idé bedst muligt, de har været fået lavet en personlighedsprofil, for at blive bevidste om deres stærke og mindre stærke sider og de er blevet trænet i at pitche deres idéer.

Dialogværktøj visualiserer og giver indsigt i madvaner

En af de studerende som deltog i Idéagent-forløbet er Ditte Dahl fra sygeplejerskeuddannelsen på VIA Campus Silkeborg. Den idé Ditte har arbejdet med på Idéagent-forløbet tager udgangspunkt i, at psykisk syge har en meget stor overdødelighed, som for 60% vedkommende skyldes livsstilssygdomme:

”Jeg har udviklet et dialogværktøj, der kan hjælpe folk med at spise sundere. Og fordi jeg i min uddannelse har arbejdet med borgere med psykiatriske lidelser, ved jeg, at det er en befolkningsgruppe, som har mange livsstilssygdomme. Så de har som udgangspunkt været målgruppen for min idé”, siger Ditte Dahl og fortsætter:

”Dialogværktøjet er en simpel metaltavle, hvor de psykisk syge kan placere magneter med billeder af hvad de spiser. Formålet er at gøre de psykisk syge selv -  og de sundhedsprofessionelle so de har en relation til - bevidste om, hvad de psykisk syge spiser. På den måde kan de sundhedsprofessionelle præsentere de psykisk syge for billeder af alternative og sundere madvarer, som kan føre til en bedre livsstil”.

Ideen med at visualisere madvarerne gør det langt lettere for de psykisk syge, at forholde sig til deres madvaner sammenlignet med, hvis de mundtligt skal fortælle om deres vaner og ligeledes mundtligt får forklaret om sundere alternativer.

Silkeborg Kommune vil have innovative virksomheder

Tessa Salling, udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, var et af de medlemmer i ekspertpanelet, som skulle vurderede de studerendes idéer. Hun og Silkeborg Kommune er meget glade for at støtte op om arbejdet med innovation og entreprenørskab:

”Vi vil gerne have flere innovative virksomheder i kommunen, og flere entreprenante medarbejdere i både de offentlige og private virksomheder. Derfor deltager Silkeborg Kommune i projektet Entreprenørskab i uddannelserne, som Idéagent-forløbet er en del af. Og vi er i det hele taget glade for samarbejdet med uddannelsesstationerne i byen, For det er her, der bliver tænkt mange nye tanker”, forklarer Tessa Salling og siger videre:

”Det jeg har set og hørt i dag, har været godt. De studerende har overrasket mig ved at være meget holistisk tænkende, og de er ikke bange for at tage store problemer og problemstillinger op, så det lover godt for fremtiden”.

De studerende skal agerer i en foranderlig verden

For Mai Britt Pilkjær Jacobsen, forsknings- og udviklingschef på Erhvervsakademi Dania er det vigtigt, at de studerende på Idéagent-forløbet bliver klædet på til at arbejde i en foranderlig verden, hvor der ikke nødvendigvis er facitlister at forholde sig til:

”Iværksætteri handler ikke kun om at etablere selvstændige virksomheder. Vi skal også kvalificere vores studerende til at turde at drive udviklingen i de offentlige virksomheder. De skal gøre en forskel ved at drive udviklingsprocesser og stå frem med deres idéer - selvom idéerne måske ikke er helt færdige”, pointerer Mai Britt Pilkjær Jacobsen og fortsætter:

”Det kan være en stor udfordring at tænke nyt. For du vil altid møde modstand, når du forsøger at implementere ændringer i en organisation. Den modstand skal de studerende lære at håndtere samtidig med, at de også skal være lydhøre overfor den respons de får og vide, hvordan de skal bruge den for at komme i mål med deres idé”. 

Ikke kun for krøllede hjerner

Det er Grete Moth, lektor på sygeplejerskeuddannelsen og koordinator i studentervæksthuset på VIA Campus Silkeborg, der har været med til at arrangere og koordinere Idéagent-forløbet, og hun er glad for de studerendes indsats og entusiasme:

”Takket være de studerende har Idéagent-forløbet været en succes. Og det skyldes bl.a. at vi er lykkes med at have en bred vifte af studerende på forløbet. Det har været godt, for det tværfaglige aspekt, hvor de hver især kan byde ind med den faglighed og de erfaringer, de har med sig”, glæder Grete Moth sig og runder af:

”Det er vigtigt for mig at pointerer, at Idéagent-forløbene ikke kun er for ’de krøllede hjerner’, der allerede har en idé. Forløbene er også for de studerende, som ikke nødvendigvis har en idé, men som gerne vil lære at tænke og arbejde innovativt. Det gælder uanset om deres fremtidige arbejdsplads er en offentlig eller privat virksomhed. Eller om de vælger at starte op for sig selv”.

Fakta

Entreprenørskab i uddannelserne er finansieret af EU’s Socialfond, Region Midtjylland og Herning-, Holstebro-, Horsens-, Randers-, Silkeborg-, Viborg- og Aarhus Kommune.

Kontakt

Erik Løvgren Brejner Chefkonsulent, VIA Entreprenørskab T: 87 55 44 11 E: elb@via.dk

 

Læs også