Søg op til 50.000 kr. til at gennemføre et færdigudviklet entreprenørskabsforløb

Projektet vil nu give mulighed for undervisere fra alle partnerinstitutioner for at bruge de færdigudviklede materialer og tilpasse dem til egne uddannelser og studerende. 

Under Projekt Entreprenørskab i Uddannelserne har undervisere fra Aarhus Universitet, Aarhus Maskinmesterskole, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Dania og VIA University College udviklet og gennemført 30 nye entreprenørskabsforløb. 

Projektet vil nu give mulighed for undervisere fra alle partnerinstitutioner for at bruge de færdigudviklede materialer og tilpasse dem til egne uddannelser og studerende. 

Du og din uddannelse kan søge op til 50.000 kr. for at implementere et færdigudviklet forløb.

Du kan vælge at gennemføre et af de allerede udviklede forløb under projektet:

 • Entreprenørskab i idræt og sundhed
 • The Future is Female
 • SKUB Iværksætter
 • Tværfagligt iværksætteri
 • The Art of Prototyping - idévisualisering
 • Innovators DNA
 • Facilitering som iværksætterkompetence
 • The Art of Networking
 • Simulation om iværksætterfremmende action læringsgreb
 • Iværksætteri i børnehøjde
 • Iværksætter som karrierevej

Læs mere om de enkelte forløb, og download materialer her

Se alle nye forløb her

Praktisk information

 • Du kan søge max. 50.000 dk. for at tilpasse, gennemføre og evaluere et af forløbene på din uddannelse
 • Der er medfinansiering fra din uddannelse på 40 % 
 • Forløbet skal være gennemført og afsluttet senest den 1. juni 2020.

For at søge skal du udfylde dette link senest den 1. november 2019

I online formularen skal du skrive, hvilket forløb, du gerne vil gennemføre, hvornår det skal afholdes og hvor mange studerende, du forventer at involvere.  

Fakta om projektet

Projekt Entreprenørskab i uddannelserne er et EU socialfondsprojekt, der er bevilget af Vækstforum Midtjylland. Projektet er ansøgt af et konsortium bestående af Aarhus Universitet, Aarhus Maskinmesterskole, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Dania og VIA University College. Derudover deltager Aarhus Kommune, Herning Kommune, Viborg Kommune, Horsens Kommune, Holstebro Kommune og Randers Kommune.

Formålet med projektet er

 • At de studerende får kompetencer inden for entreprenørskab, udvikler evnen til at tænke nyt, se muligheder omsætte idéer til værdi
 • At en stigende andel af dimittender fra konsortiets videregående uddannelser etablerer virksomhed og ikke mindst virksomheder baseret på den viden, de har opnået gennem uddannelsen.
 • At aktivere uddannelsessektorens rolle i forhold til at stimulere innovation og entreprenørskab, og herunder styrke samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og de øvrige aktører inden for vækst og regional udvikling

Dette opnås gennem følgende indsatser

 1. Udvikling og implementering af undervisningsforløb
 2. Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse
 3. Kompetenceudvikling for undervisere inden for entreprenørskabsundervisning

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte
Erik Løvgren Brejner
T: 87 55 44 11
E: elb@via.dk