The Stitcher er fremtidens sårsymaskine

Mads og Christine blev tilknyttet Studentervæksthuset på Aarhus Universitet i oktober 2017, og i marts 2018 etablerede de deres virksomhed, Esgaard, som står bag The Stitcher.

Det er en udfordring, at læger risikerer at stikke sig på nålen, når de syr patienter - og samtidig kan det tage lang tid at sy et sår med helt ensartede sting. . The Stitcher sikrer, at ingen læger stikker sig og at det samtidig går op til 10 gange hurtigere at sy et sår.

Det er Christine Aarenstrup Daugaard (11. semester) og Mads Holbech Esmann (10. semester) fra medicinstudiet på Aarhus Universitet, som står bag The Stitcher. Idéen til at udvikle en sårsymaskine opstod i forlængelse af, at Mads havde været på et forløb, hvor han skulle lære at sy sår og at Christine var blevet introduceret til Studentervæksthuset på Aarhus Universitet.

En god idé og et entreprenant mindset

”En del af færdighedstræningen på medicinstudiet handler om, at man skal lære at sy sår sammen. Og der fandt jeg ud af, at det er besværligt at sy et sår sammen, hvis det skal være helt ensartet. Det kræver meget erfaring at blive dygtig til.  Så der fik jeg egentlig idéen til, at udvikle en form for maskine, der hurtigt kan sy et sår med helt ensartede og regulære sting”, siger Mads Holbech Esmann og bliver suppleret af Christine Aarenstrup Daugaard:

”Jeg har altid haft lyst til at arbejde entreprenant og med innovation i den lægefaglige verden. Og i forbindelse med at jeg var på Summerschool, blev jeg introduceret til vores Studentervæksthus og fandt ud af, hvor meget hjælp man egentlig kan få. Så da jeg snakkede med Mads om hans idé, blev vi enige om at starte op som partnere”.

Mads og Christine blev tilknyttet Studentervæksthuset på Aarhus Universitet i oktober 2017, og i marts 2018 etablerede de deres virksomhed, Esgaard, som står bag The Stitcher.

Hårdt arbejde at skabe en økonomi

Når man udvikler produkter til medicinalindustrien, er der en lang række af lovmæssige godkendelser, man skal have på plads, før man overhovedet tænker på at sælge produktet. Så det er en proces, der tager lang tid og koster mange penge:

”Lige nu er The Stitcher i en udviklingsfase så vi har kun udgifter og ingen indtægter - for vi har ikke noget at sælge. Men vi har samtidig brug for kapital til at videreudvikle vores produkt, så vi bruger meget tid på at søge fondsmidler og deltage i konkurrencer for at skabe et økonomisk fundament”, forklarer Mads og Christine og fortsætter:

”Vi er i den heldige situation, at flere investorer har henvendt sig til os fordi de kan se et fremtidigt marked for vores produkt. Men lige nu vil de have en meget stor del af vores virksomhed, for at finansiere os, og det vil vi helst undgå. Vi har valgt at indgå et samarbejde med en stor global spiller på det veterinære marked, nemlig KRUUSE A/S. Og fordi KRUUSE A/S er et velanskrevet firma inden for sit felt, vil det i høj grad hjælpe os med at legitimere vores produkt på markedet og over for investorer”.

Det er ikke kun de store firmaer, som ser spændende muligheder i The Stitcher. Senest - i maj 2019 -  har Innovationsfonden, som har et godt øje for hvilke virksomheder, der har et udviklingspotentiale, tildelt Mads og Christine et InnoBooster-legat på 270.000 kroner. Og ligeledes i maj 2019 modtog Mads og Christine Iværksætterprisen 2019 i kategorien ’Effektivitet’. Prisen blev uddelt af Business Region Aarhus.

Dyr kan være en hurtig vej til markedet

En af de ting som Mads og Christine har fundet ud af i arbejdet med The Stitcher er, at mange kæledyr har den samme hudtype som mennesker. Så The Stitcher vil også kunne bruges af dyrlæger og det kan vise sig at være en hurtig vej til markedet for de to entreprenører:

”The Stitcher er som udgangspunkt udviklet til mennesker. Men i processen med at udvikle vores produkt fandt vi ud af, at der også er et marked for The Stitcher blandt dyrlæger. Mange dyr har nemlig den samme hudtyper som mennesker, og der bliver ikke stillet lovmæssige krav til medicinsk udstyr til dyr”, konstaterer Christine og Mads før de påpeger, at uanset krav skal The Stitchers kvalitet selvfølgelig være i top :

”The Stitcher er et medicinsk produkt. Så det skal være 100% i orden, uanset om det er til dyr eller mennesker. For hvis vi går for tidligt på markedet, og vores produkt går i stykker får vi det aldrig solgt igen. Og det er en risiko, vi ikke ønsker at løbe”.

Uanset om The Stitcher skal benyttes til mennesker eller dyr, bliver det ikke ’i morgen’, at sårsymaskinen kommer til salg. Mads og Christine håber på, at The Stitcher bliver klar til brug på dyr i 2021 og godkendt til mennesker i 2023.

Skiftes til at tage teten

Mads og Christine fortæller, at de som medicinstuderende er bevidste om, at udviklingen af medicinsk udstyr tager tid. Lang tid. Men det afskrækker dem ikke, og de ser både frem til det videre udviklingsarbejde, de kliniske studier og selvfølgelig til, at The Stitcher bliver salgsklar.

Det er dog ikke kun tålmodigheden, som kan blive sat på prøve, når man skal balancere en hverdag med et krævende studie og livet som entreprenør. Den udfordring har Christine og Mads løst ved på skift at være den, der tager teten i deres firma og sørger for at drive processerne (bl.a. de mange fondsansøgninger) fremad.

Mads og Christine har fra start erkendt, at man som entreprenører ikke skal tro, at man kan alt selv. Det kan man nemlig ikke. Derfor har det været vigtigt for dem at have Studentervæksthuset som sparringspartner både i forhold til konkrete praktiske udfordringer, men også i relation til at validere udviklingen af deres idé.

Du kan læse mere om The Stitcher og finde kontaktoplysninger til Mads og Christine på esgaard.com

 

 

Læs også