Vend gamle mønstre og finde ud af hvordan fremtiden skal være

Containeren har siden udviklet sig til i dag at være en naturvinbar kaldet ”Bedre Dage”, med blandt andet træhus, fodboldbane og rooftop. Det skal fungere som en prototype på kommende aktiviteter.

Christine Kastberg fra Entrepreneurship-uddannelsen er ikke bange for at nytænke vaner og bryde med ’det plejer vi at gøre’. Den vigtigste filosofi i sit kreative arbejde er, at det først og fremmest skal være sjovt. Den tilgang har blandt andet betydet, at corona-tiden har været en positiv drivkraft for hendes naturvinbar på Kulbroen i Aarhus.

I 2018 viste Christine sin kompagnon rundt på Kulbroen på sydhavnen i Aarhus og sagde:

”Hvis man skulle lave noget, der var mega sejt, så skulle man lave noget derinde”.

Så i foråret 2019 slog organisationen Kulbroen og Venner op på deres facebookside, at de søgte nogen, der ville stå for at åbne en bar i en container på Kulbroen. Christine og hendes kompagnon gik med det samme i gang med at skabe et koncept og sendte en ansøgning. Dagen efter var de til samtale, og samme uge stod de med nøglen til containeren. 

Containeren har siden udviklet sig til i dag at være en naturvinbar kaldet ”Bedre Dage”, med blandt andet træhus, fodboldbane og rooftop. Det skal fungere som en prototype på kommende aktiviteter og områder på Kulbroen, hvor erhvervsbyggeri i øjeblikket er under udvikling. 

”Det er for at skabe noget knowhow og menneskeflow, inden man bygger for alvor”, fortæller Christine, og tilføjer: "Jeg er selv godt tilfreds med det”. 

Forsinket på grund af Corona

Corona-tiden ramte dog også Bedre Dage. Baren skulle have åbnet en måned før Danmark begyndte at åbne op, men ifølge Christine har den ekstra tid kun været positiv for baren: 

”Det har været rigtig fedt. Vi har brugt tiden på at få skabt nogle gode samarbejder og få lavet endnu flere nye koncepter omkring mad. Vi har skabt en vinklub, alle mulige ting vi kunne have klar til åbningen. Plus vores renovering. Der har ligesom været tid til fordybelse, tid til eftertænksomhed og tid til eksekvering. De tre ting er mega vigtige. Det kan vi også mærke nu – vi har haft åbent i to weekender, og der har været folk hele tiden. Det er skønt. Folk kan meget bedre se ideen og visionen, den skinner igennem nu. Benspænd er jo bare med til at udvikle os.”

Christines mindset omkring corona-tiden er tydeligvis positiv. Og årsagen skal måske findes i Christines måde at tænke om fremtiden på. Hun fortæller, at hendes medstuderende på Entrepreneurship er langt mere planlæggende og strukturerede end hende, og at ordet ”5-års planer” kan få hende til at tabe pusten. 

”Jeg har aldrig tænkt over, hvor jeg er henne om x-antal måneder. Det, syntes jeg, er farligt. Der kan jo ske alt muligt. Jeg har faktisk aldrig forholdt mig til andet, når jeg står op om morgenen, end end tænke: ’hvad skal jeg i dag’? Det er bare one day at a time.” 

Arbejdet skal være sjovt

Den attitude har også præget Christine og hendes makkers arbejde med Bedre Dage. Opbygningen af konceptet står på en grundfilosofi omkring, at arbejdet skal være sjovt. 

”Det er sindssygt, at sådan et ustruktureret hold alligevel kan formå at lægge så højt et niveau. Ting går meget stærkt, og vi er lidt ligeglade med, om vi laver fejl. Der bliver taget hurtige beslutninger. Så det er også vigtigt, at man har samme filosofi, samme indgangsvinkel og overbevisning om, hvordan man gør ting. For når man først er i eksekveringen, så er det vigtigt at alle de ting er bundfæstet. Vi er ligesom enige om, hvilke værdier vi bygger virksomheden på. Så længe vi er glade, lykkelige, har det sjovt, får hinanden til at smile, så kan det sku stikke af i alle mulige retninger.” 

Derudover dyrker Christine friheden i alle sine projekter. Frihed giver hende drivkraft og glæde, og hun stiller konstant spørgsmålstegn ved alt det, folk plejer at gøre. Hun siger:

”Hvorfor skal man arbejde hele året? Hvis man kan vælge kun at arbejde halvårligt?”. Og på studiet på VIA tænker hun i samme baner, særligt hvad angår de nye erfaringer, corona-tiden har medført. Måske synes man det er rart at arbejde efter aftensmaden, selvom man tænker, at man burde holde fri. Gør oprør med alle de tanker man har om, hvordan man tror verden skal være. For det er ikke nødvendigvis det, der gør dig glad.” 

Vil bryde med vante mønstre

Tankerne om at bryde med de vante mønstre kan ifølge Christine overføres til undervisningen på VIA. Hun udtrykker et ønske om at gentænke undervisningens opbygning på sigt – væk fra almindelig 8-16 klasseundervisning og over mod en mere opbrudt dag præget af diversitet. Måske undervisning på AROS om morgenen, frokost i byen, undervisning på VIA om eftermiddagen efterfulgt af virksomhedsbesøg. Christine siger:

”Det er altid godt at rive folk ud af deres vante ram-mer. Det skaber dynamik, forståelse og netværk.”

Netværk er netop en af de ting, Christine særligt fremhæver, hvad angår VIA’s Studentervæksthuse. Hun har nydt godt af den sparring hun har fået. Man behøver ikke at være inden for samme branche, pointerer Christine, og fremhæver, at så længe der er forretningsforståelse og forretningsnysgerrighed, kan man få talt om sine projekter og få nogle klap på skulderen:

”Jeg bliver inspireret af nysgerrige folk. Det elsker jeg simpelthen.”

Siden Danmark begyndte at lukke op igen har Bedre Dage endda været vært for møde i Christines netværksgruppe. 

Kokke inviteres til at lave livretter

Som det fremgår er Christine ikke meget for at planlægge sin fremtid. Men de næste skridt for Bedre Dage er at få konceptet ’Livret’ op at køre, hvor kokke inviteres ind til at lave deres livret samt drive den nye vinklub, hvor interesserede mødes, smager på og taler om naturvin.

Om Christine og Bedre Dage

Christine studerer specialet Entrepreneurship & Innovation i VIA. Hun har været en del af VIA studentervæksthuse siden 2018, hvor hun startede med møbelkonceptet ReSpace. Møblet er blandt solgt til FOF.

Christine arbejder i dag på Bestseller samtidig med, at hun driver Bedre Dage. Hun har nye planer i pipeline for Bedre Dage og Kulbroen, som er det område i Aarhus, hvor Bedre Dage er placeret. 

Læs mere om Bedre Dage på www.bedre-dage.dk.

Om VIA Studentervæksthusene 

VIA Studentervæksthusene er finansieret af VIA University College, Region Midtjylland, projekt Entreprenørskab i uddannelserne, Den Europæiske Socialfond og kommunerne i Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus.